НСИ с неприятни данни за строителството, напредваме обаче в…

135

Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за август 2018 година отчита отскок на промишленото производство, поредно подобрение на търговията на дребно и свиване на продукцията в сектор „Строителство“. Това е пореден знак за стабилизация на икономическата експанзия в България на малко по-ниска предавка и през третото тримесечие на годината.
 
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нарасна през август с 0,8% спрямо юли, когато отбеляза рязко понижение с 1,2 на сто. Това представлява подобрение на промишленото производство за пети месец от началото на годината.
 
На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст през август от 2,3% след повишение с едва 0,9% през юли.
 
През август увеличение с 1,6% спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост и с 1,3% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато в добивната промишленост е отчетно намаление с 2,1 на сто.
 
На годишна база е отчетено повишение единствено в преработващата промишленост – с 5,0%, при спад в добивната промишленост с цели 17,4% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 2,2 на сто.
 
В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор „Строителство“ се понижи през август с 0,6% спрямо юли, когато нарасна с 1,4%, като продукцията от гражданското и инженерното строителство се сви с 0,3%, а при сградното строителство – с 0,8 на сто.
 
На годишна база строителната продукция през август се понижи с 1,1%, заличавайки отскок от 1,1% през юли.
 
НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през осмия месец на 2018 година. През август оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, нарасна с 0,5% на месечна база след повишение с 0,2% през юли. Това представлява подобрение на продажбите на дребно за шести пореден месец.
 
На годишна база растежът на търговския оборот се ускори до 5,1% от 4,9% през юли.
 
Трябва да се има предвид, че в края на предходния месец НСИ представи относително слабо проучване, показващо влошаване на стопанската конюнктура през месец септември. Общият показател на бизнес климата в нашата страна се понижи през септември с 1,5 пункта, като промишленият индекс остана на нивото от август, докато индексът в строителството падна с цели 5,4 пункта, а при търговията на дребно – с цели 4,0 пункта, докато в сферата на услугите беше отчетено понижение с 1,7 пункта.
 
Взето заедно, тези данни предполагат, че икономическата експанзия в края на третото тримесечие вероятно ще остане на по-ниската предавка от второто тримесечие, когато БВП на България нарасна на тримесечна база с 0,8% и на годишна база с 3,4% след растеж в началото на годината съответно с 0,9% и с 3,6 на сто.
 

Сподели