Важна новина за отпуските, парите и работата ни!

184

Работникът не може да изгуби правото си на платен годишен отпуск, дори ако не го е ползвал. Това е решил съдът на Европейския съюз, който се е произнесъл по две германски дела с такъв казус.

Работникът трябва да се смята за слабата страна в трудовото правоотношение, се казва в съобщението на съда в Люксембург.

От решението обаче произтича същото правило за всички страни в ЕС, включително и България.

НАП готви голяма промяна, свързана със заплатите и парите на всички с нова работа 

Ако обаче работодателят докаже, че работникът съзнателно не е взел платения си отпуск, а той му е осигурил тази възможност, може при напускане да не му го изплати.

С изменение на българския Кодекс на труда през 2011 г. бе добавен чл. 176а, озаглавен „Погасяване на правото на ползване”.

.........

Според него, „ако не си ползвал платеният годишен отпуск до изтичане на 2 г. от края на годината, за която се полага, независимо какви са причините, правото на ползване се погасява по давност”.

Според мотивите на европейския съд въвеждането на периоди за отпуск, както е в България, не е съвместимо „с целите, които правото на платен отпуск преследва”, а именно да се гарантира, че работниците действително ползват почивка.

Съдът на ЕС уточнява, че правата са валидни както за държавни, така и за частни фирми.

Решенията на съда на ЕС са източник на правото на всички държави в Евросъюза. Решение по казус от една държава става задължително за всички останали.

Сподели