Василева: Искаме да наложим фокуса на цяла Европа върху Черно море |

43

Кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Ивелина Василева сподели какви са основните акценти в работата ѝ.

„Много важна тема е подобряването на качеството на атмосферния въздух. Това е инвестиция в здравето на хората. Всички мерки, които се предприемат са важни за здравето на хората. Има вече постигнати успехи в тази посока. С близо 60% са намалели финнити прахови частици. Но трябва да продължим и с подмяна на отоплителните уреди, по щадящи околната среда, с подобряване на градския транспорт, с използване на по-малко замърсяващи средства“, заяви Василева пред novini.bg.

„Другата важна тема е кръговата икономика. Тя е свързана с оползотворяване на ресурсите. Разбира се, борбата със замърсяване от пластмасите. Знаете тяхното негативно въздействие. Повече от 70% от замърсяване на моретата е причинено от пластмаса и в този смисъл трябва да се засили политиката за намаляване на използването на такива изделия“, каза тя и поясни, че към края на следващото десетилетие всички опаковки трябва да бъдат рециклирани.

„Наш основен фокус е и развитието на регионите. Следваме макрорегионалния подход. Искаме да надградим Дунавската стратегия с разработване и на Черноморска стратегия, защото искаме да наложим фокуса на цяла Европа върху Черно море“, заяви още Ивелина Василева.

Сподели