Учените обясниха еволюцията на човешкото лице |

109

Канадски учени предполагат, че човешкото лице се е развило поради необходимостта от добри социални умения, пише рhys.org.

Според експерти оцеляването на човека зависело от формирането на социални връзки. При такива условия било необходимо хората да могат да комуникират невербално и да използват жестове. Тези фактори повлияли на промяната във формата на лицето на съвременния човек.

Съвременният човек може да изрази повече от 20 различни категории емоции, въпреки че древните хора нямали тази способност.

Древният човек имал изпъкнали вежди, а челото на Homo Sapiens било по-гладко с отчетливи вежди, които можеха да изразят добре изразени емоции. Лицето на съвременния човек е станало по-слабо и е способно да проявява съчувствие и признание.

Когато древните хора се научили да приготвят храна, тогава намаляла необходимостта от продължително дъвчене, което дововело до намаляване на обема на челюстните мускули.

Превод

Сподели